fbpx

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เตรียมพบกับ Facebook Live ในหัวข้อ “การพัฒนาสินค้าและการขายอย่างมืออาชีพ ด้วย 4 โมดูลการคิด”

การขายอย่างมืออาชีพต้องเตรียมตัวอย่างไร? หาคำตอบได้จากงานนี้เลยค่ะ 

ขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 และท่านผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมรับฟังการอบรมผ่านทางระบบ Facebook Live ในหัวข้อ “การพัฒนาสินค้าและการขายอย่างมืออาชีพ ด้วย 4 โมดูลการคิด” ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.30 – 15.30 น. แล้วพบกันนะคะ

ลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/estpp1jCH2DCaSeM7

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

Facebook : https://www.facebook.com/LocalEconomy4.0

ที่มาข้อมูลและภาพ : facebook.com/LocalEconomy4.0