fbpx

23-25 พฤศจิกายน 2565 เตรียมพบกับงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022- มหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน

งานนี้รวบรวมผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาตลอดชีวิต (นักการศึกษา, นายจ้าง, ลูกจ้าง และแรงงานไทยทุกเพศทุกวัย) เพื่อให้สามารถมีอาชีพอย่างยั่งยื่นได้ตลอดทุกช่วงชีวิตผ่านการปรับตัวอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาทักษะเดิมและการค้นหาทักษะใหม่ (new skills, reskill และ upskill)

มีอะไรจัดแสดงในงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 ?

  • คอร์สเสริมและพัฒนาทักษะสำหรับเด็กและวัยรุ่น (Youth Academy)
  • คอร์สพัฒนาและเพิ่มทักษะในการทำงาน (Career Training & Professional Developments)
  • คอร์สเสริมทักษะส่วนบุคคลและอาชีพเสริม (Adult Education & Enrichments)

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
Website :www.thailandlifelonglearning.com, http://www.digitechasean.com/

Facebook : http://www.facebook.com/thailandlifelonglearning, http://www.facebook.com/digitechasean

ที่มาข้อมูลและภาพ : thailandlifelonglearning