fbpx

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 มาร่วมฟังงานเสวนา “พลิกโฉมการท่องเที่ยวด้วย Cryptourism”

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังงานเสวนา “พลิกโฉมการท่องเที่ยวด้วย Cryptourism” การเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนสนใจเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในอนาคต ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:30 น – 15:30 น. ผ่านระบบ Zoom

ประเด็นการเสวนา

  • โอกาสของสินทรัพย์ดิจิทัลกับการยกระดับและปรับ Ecosystem ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
  • พลิกโฉมการท่องเที่ยวด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องเตรียมตัวอย่างไร

โดยเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ฟรี! ตามช่องทาง ดังนี้

– ลงทะเบียนผ่าน QR Code เพื่อรับลิงก์เข้าร่วมงานเสวนาผ่านอีเมลของท่าน 

– Live ผ่าน YouTube : Amazing Thailand หรือ Facebook : Bitkub Academy

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

Website : https://tatacademy.com/th

Facebook : https://www.facebook.com/TATAcademy/

ที่มาข้อมูลและภาพ : tatacademy.com