fbpx

ประกาศเลื่อน! จัดงานในวันที่ 28-30 ตุลาคม 2564 งาน Intercare Asia 2021

ประกาศเลื่อน!! ซึ่งกำหนดการเดิมจะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2564 ณ EH 100-101 BITEC เลื่อนจัดออกไปเป็นวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564BITEC ฮอลล์ 103-104 งานนี้ผู้สูงอายุ และคนรักสุขภาพ พลาดไม่ได้กับงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านสุขภาพระดับนานชาติ ครั้งที่ 6 โดยเจาะกลุ่มผู้สูงอายุทั้งแนวคิด สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และความเป็นอยู่อย่างครบวงจรรวบรวมมาพร้อมกับนวัตกรรมต่างๆที่ทันสมัย  โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ อุปกรณ์และสินค้าเพื่อความงาม บริการรองรับผู้สูงวัย อาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ สินค้าเพื่อไลฟ์สไตล์และความเป็นอยู่ รวมไปถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์และการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

Website : https://intercare-asia.com/

Facebook : https://www.facebook.com/intercareexpo

ที่มาข้อมูลและภาพ : intercare-asia.com